De hbo-taaltoets | hbotaaltoets.nl

De meeste Nederlandse universiteiten en hbo-instellingen zullen hun studenten met een
taaltoets Nederlands confronteren. Iedere instelling bepaalt zelf de inhoud van de toets. De
toets kan bestaan uit het schrijven van een tekst en/of het beantwoorden van vragen over
spelling, stijl, interpunctie, woordenschat, e.d. Aan de taaltoets op www.hbotaaltoets.nl
kunnen geen rechten worden ontleend. Deze taaltoets geeft wel aan welke getoetste
onderdelen je goed, minder goed of onvoldoende beheerst.

Deze versie van de hbo-taaltoets staat online sinds 21 oktober 2014.

Onderdelen van de hbo-taaltoets:


- spelling werkwoordsvormen
- spelling algemeen
- zinsbouw/stijl
- woordenschat (betekenissen)
- uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegden
- grammatica: zinsontleding
- grammatica: woordbenoeming
- interpunctieDeze website is een initiatief van Uitgeverij Pak. Specialist in lesmateriaal Nederlands
website: www.uitgeverijpak.nl

Kijk ook op: www.nederlandsetaaltest.nl